Dự án IDEA HI-TECH

1 photo


Project Description

Địa chỉ:  Khu công nghệ cao Tp.HCM

Mô tả: 6 tầng lầu – 16.500m2

Công việc: Quản lý dự án, Tư vấn giám sát