Trường Nhật ngữ HINATA

1 photo


Project Description

Địa chỉ: Số 418 Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Tân, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Mô tả: 1 tầng hầm, 7 tầng lầu – 2000m2

Công việc: Quản lý dự án, Tư vấn giám sát