Tòa nhà văn phòng ĐẠT

1 photo


Project Description

Địa chỉ: Đông Hưng Thuận 10, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. HCM

Mô tả: 1 tầng hầm + 9 tầng lầu – 4400m2

Công việc: Quản lý dự án, Tư vấn giám sát