LỄ TỔNG KẾT ĐỊNH KỲ 6 THÁNG MỘT LẦN CỦA KOSHI GROUP

LỄ TỔNG KẾT ĐỊNH KỲ 6 THÁNG MỘT LẦN CỦA KOSHI GROUP

Ngày 30/7/2022 vừa qua, KOSHI Group đã tổ chức thành công buổi lễ tổng kết 6 tháng một lần.
Buổi lễ diễn ra với sự tham dự gần 50 nhân viên công ty và một số ACE đối tác.
Trong buổi lễ có phần phát biểu ý của TGĐ Ngô Hoài Đức, và các phần báo cáo của các công ty thành viên KOSHI #koshiProjectManagement , công ty Sangen – Giám sát thi công , công ty Beni Home, và công ty SOCOM.
KOSHI GROUP xin trân trọng cảm ơn!