KIẾN THỨC NGÀNH 1

Biện pháp thi công san lấp mặt bằng là một công việc làm phẳng nền một công trường xây dựng. Hay một một mặt nền có địa hình gồ ghề, không bằng phẳng.

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ MẶT BẰNG SAU KHI SAN LẤP CẦN ĐẠT

– Cao độ thiết kế trung bình.

– Độ dốc san nền.

– Mái dốc đào.

– Độ chặt của nền đắp trong lô.

San nền chủ yếu là nền đắp. Toàn bộ diện tích được san gạt và đầm nén theo từng lớp, đầm nén với độ chặt đã quy định.

CÁC TIÊU CHUẨN THI CÔNG SAN LẤP MẶT BẰNG

Quá trình thi công và giám sát công trình san lấp mặt bằng sẽ căn cứ theo các quy định pháp luật sau đây:

– Theo nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

– Tiêu chuẩn số TCVN 4447:87 về công tác đất và quy phạm thi công, nghiệm thu.

– Lập hồ sơ thiết kế công trình thi công.

BPTC san lap mat bang 2a
BPTC san lap mat bang 3
BPTC san lap mat bang 1