TIN CÔNG TRÌNH

Tagline KOSHI DA 3-05

Nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch cũng như tiến độ của dự án, các Ban QLDA/TVGS & BCH Nhà thầu luôn tuân thủ chặt chẽ quy định 5K của Bộ Y Tế

Các nhân sự ra vào công trường phải trang bị đầy đủ khẩu trang, đồ bảo hộ lao động, rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ và giữ khoảng cách an toàn.

Ban QLDA KOSHI & BCH VITECCONS quyết tâm đồng hành cùng cả nước chống dịch!

r 0407 1
r 0506 3
r 0506 4