Xưởng may Long Hậu

1 photo


Project Description

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An

Mô tả: Xưởng may – 500m2

Công việc: Quản lý dự án, Quản lý xây dựng