KIẾN THỨC NGÀNH 5

Không nên xem nhẹ vấn đề vệ sinh !

Chỉ với những mùn cưa từ việc cắt ván khuôn nhưng lại gây mất thẩm mỹ bề mặt bê tông,

ảnh hưởng 1 phần đến chất lượng công trình và tốn kém chi phí xử lí khuyết tật

SANGEN – Giám sát thi công