KIẾN THỨC NGÀNH 4

BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG LÀ GÌ?

Là quá trình giữ ẩm cho bê tông đến một giai đoạn đạt cường độ nhất định. Bằng việc cung cấp nước cho quá trình thủy hóa của xi măng – quá trình đông kết và hóa cứng của bê tông

Ngoài ra chúng ta có thể dùng hóa chất bảo dưỡng, hoặc hấp bê tông đối với bê tông mác cao (>M600)

Mục đích cuối cùng là để kéo dài tuổi thọ của công trình